Tutustu oheisesta videosta SKILLOON -oppimisympäristöön sekä sen käyttöliittymään.


Explore the SKILLOON learning environment and its user interface by watching this video.


Oheinen video käy läpi oppilaan näkymän SKILLOON
-oppimisympäristössä sekä sen yleisimmät toiminnot.


This video goes over the student's view in the SKILLOON learning environment and demonstrates the most common functions.


Katso viereisestä videosta kuinka SKILLOON -oppimisympäristössä luodaan uusi kurssi.


Watch this video to learn how to create a new course in the SKILLOON learning environment.


Katso oheisesta videosta kuinka kutsua oppilaita osallistumaan kurssiin SKILLOON -oppimisympäristössä.


Watch this video to learn how to invite students to participate in a course in the SKILLOON learning environment.


Tutustu alla olevasta videosta SKILLOON
-oppimisympäristöön sekä sen käyttöliittymään.


Explore the SKILLOON learning environment and its user interface by watching the video below.


Alla oleva video käy läpi oppilaan näkymän SKILLOON -oppimisympäristössä sekä sen yleisimmät toiminnot.


The video below goes over the student's view in the SKILLOON learning environment and demonstrates the most common functions.


Katso alla olevasta videosta kuinka SKILLOON
-oppimisympäristössä luodaan uusi kurssi.


Watch the video below to learn how to create a new course in the SKILLOON learning environment.


Katso alla olevasta videosta kuinka kutsua oppilaita osallistumaan kurssiin SKILLOON
-oppimisympäristössä.


Watch the video below to learn how to invite students to participate in a course in the SKILLOON learning environment.