Miten se toimii?

 

SKILLOON - tarina kaiken takana

SKILLOONin kehittäminen on lähtenyt liikkeelle vuonna 2015. Joukko opettajia, rehtoreita, opiskelijoita ja tutkijoita lähtivät tuottamaan ratkaisua, miten yrittäjyyskasvatus saadaan linkitettyä jokaisen opiskelijan henkilökohtaiseen elämään ja opiskeluun. Yrittäjyyskasvatuksen konkretisointi vaatii edelleen käytännön välineitä.

Miten yrittäjyys tai yrittäjämäinen oppiminen tulevat osaksi tavallista koulutyötä ja esimerkiksi aineenopetusta?

Yrittäjyyskasvatuksen saralla on tehty viime vuosina iso kehittymisen harppaus. Opiskelijoille on erilaisia yhteisöllisiä aktiviteetteja. Näissä ideoidaan muun muassa yrittäjyyttä tai tutustaan monipuolisesti yrittäjyyteen ja työelämään. Tämä on eittämättä loistavaa!

Mitä on jokaisen opiskelijan henkilökohtainen yrittäjämäinen toiminta? Miten opiskelija pääsee eri keinoin tekemään itselleen sopivia, omaa yrittäjämäisyyttä tukevia valintoja? Miten voimme hyödyntää tässä kaikessa myös digitaalisia ratkaisuja? Miten arviointi, käytännön harjoitteet sekä itsensä kehittymisen reflektointi voisivat muodostaa yrittäjyyskasvatuksessa mielekkään kokonaisuuden, joka kantaa ihmistä pitkälle eteenpäin?

Mikä auttaa opiskelijaa onnistumaan?

Miten ohjaamme opiskelijaa saavuttamaan tulevaisuudessa tarvittavat avaintaidot?

Näihin haasteisiin olemme tarttuneet! Digitreenari –hankkeessa loimme oppimisympäristömme ensimmäisen raakakonseptin vuonna 2016. Digitreenarista jalostui vuonna 2017 SKILLOON, www.skilloon.fi.

lines2