Tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/99)10 § ja 24§

11.10.2016

Rekisterinpitäjä
Mynämäen kunta
Keskuskatu 19, 23100 Mynämäki

Rekisteriasioita hoitava henkilö
Rehtori Pekka Leino
Keskuskatu 19, 23100 Mynämäki
pekka.leino@edu.mynamaki.fi, 045 135 0005

Rekisterin nimi
Digitreenarin käyttäjärekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Digitreenari -sovelluksen rekisteröitymiseen liittyvien sekä sovelluksen käyttämiseen edellyttämien tietojen kerääminen. Henkilötietojen käsittelyn yleisenä henkilötietolain 8 § mukaisena perusteena on Digitreenarin käyttäjän suostumus antaa vaadittavat tiedot.

Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin kerätään sovelluksen käyttäjästä seuraavat tiedot:
– Etunimi
– Sukunimi
– Ikä
– Sukupuoli
– Sähköpostiosoite
– Lukio/oppilaitos
– Vuosiluokka
– Vastaukset sovelluksen tehtävistä

Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot tulevat käyttäjältä itseltään

Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille ilman sovelluksen käytättäjän erillistä suostumusta. Tutkimuskäyttö anonyymisti (ei henkilötietoja).

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tämän sovelluksen tietokanta sijaitsee oletuksena Irlannissa (EU aluetta) ja sen varmistukset ovat Hollannissa (EU aluetta). Tietoja ei siirretä EU alueen ulkopuolelle. Tutkimuskäytössä voidaan tehdä kansainvälistä vertailua anonyymisti. (ei henkilötietoja)

Rekisterin suojaus
Rekisteriin on käyttöoikeus vain niillä rekisterinpitäjän työntekijöillä ja alihankkijoiden työntekijöillä, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään. Käyttäjät tunnistetaan käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla. Tietoliikenne on SSL salattua.

Tarkastusoikeus
Jokaisella rekisteröityneellä käyttäjällä on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin talletetut tietonsa. Tarkastuspyyntö tulee osoittaa kirjallisena ja allekirjoitettuna. yhteyshenkilölle.

Tiedon korjaaminen
Jokaisella rekisteröityneellä käyttäjällä on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Korjauspyyntö tulee osoittaa kirjallisena ja allekirjoitettuna yhteyshenkilölle